היסטוריום

רגע היסטורי למורים ותלמידים

התכנית בשיתוף מפמ"ר היסטוריה
ידיעה הסטורית שבועית למורים ולתמידים, מלווה בפעילות מתוקשבת ובהצעות לפעילות מאוצרות הספרייה הלאומית