למידה בינתחומיות
בספרייה הלאומית

פעילויות החקר הבאות מתאימות לכיתות הלומדות את נושא המהפכה התעשייתית במסגרת לימודי ההיסטוריה. הפעילויות נועדו להעמיק את הלמידה סביב היתרונות והחסרונות של שינויים טכנולוגיים. הפעילויות יכולות להתווסף אל הלמידה בכיתה או להחליף חלק מהלמידה בלמידת חקר פעילה ועצמאית של התלמידים.