לומדים ספרות
בספרייה הלאומית

מכשירי כתיבה

המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית בשיתוף צוות התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות (יאס"א), מזמינים אותך להשתלמות ייחודית בשיטת כתיבה וחשיבה.

ההרשמה נפתחה>

פעילוטקסט

אוסף פעילויות להוראה מרחוק ומקרוב לתמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות