לומדים ספרות
בספרייה הלאומית

השתלמויות שנתיות

המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית מזמין אתכם להשתלמויות ייחודית בתחום ספרות

לכל ההשתלמויות>