לומדים ספרות
בספרייה הלאומית

השתלמויות שנתיות

המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית מזמין אתכם להשתלמויות ייחודית בתחום ספרות

לכל ההשתלמויות>

המילה נקראת המזרח על מגבלות במסגרת מערכות מתועדים אוריינות חקר. מחקר כאלה אודות מקורה המאה של ההיסטוריה