"שני יסודות"

נקרא את השיר "שני יסודות" של זלדה, שבו ניתן ביטוי לשני סוגי תגובות אנושיות אפשריות למציאות: תגובת הלהבה ותגובת הברוש. נבחן כיצד התגובות האלה יכולות לבוא לידי ביטוי בתוכנו, וניגע בפער האפשרי בין החוויה הפנימית שלנו ושל אחרים לבין האופן שבו היא נתפסת כלפי חוץ. הפעילות מתאימה לתלמידי חטיבת הביניים.

ברושים ולהבות
  • חלקו את התלמידים לשתי קבוצות שוות בגודלן: קבוצת ברושים וקבוצת להבות. על כל קבוצה ליצור רשימה מלאה ומוסברת של תכונות הברוש או הלהבה, בהתאמה.
  • חלקו את התלמידים לזוגות שבהם נציג של קבוצת הברושים ונציג של קבוצת הלהבות בקשו מהתלמידים להשוות בין התכונות והמאפיינים של הברוש ושל הלהבה.
  • כתיבה אישית - לא לשיתוף:

מתי אתם מרגישים כמו הברוש, ומתי אתם מרגישים כמו הלהבה?

מילות השיר
ברוש לבדו

שאלות לדיון:

א. על פי השיר, מה הן התכונות הנותנות לברוש כוח?

ב. מה דעתכם: האם המטאפורות של הברוש בשירים של זלדה ושל אהוד מנור משלימות זו את זו או מנוגדות זו לזו?

  • לקבוצות מתקדמות: הקרינו את הציור של ואן גוך "ברושים". מה מרשים את ואן גוך בברושים? במה זה דומה למה שמבוטא בשירים ובמה זה שונה ממנו?

משולחנה של הנרייטה סאלד
הזמנה לפעילות
No items found.
שותפים

הפעילות הזו זמינה במסגרת שיתוף פעולה בין רשת ארכיוני ישראל (רא"י), משרד המורשת והספרייה הלאומית.