תרגיל כתיבה

פגישה - ארז ביטון

השיר "פגישה" של ארז ביטון מתמקד בהכנות לפגישה, בתחושות במהלכה ובניתוח העצמי הכואב לאחריה. השיר משאיר לקוראים לנחש את מהלך העניינים ואת הרושם שהותיר על הצד השני.
הציעו לתלמידים לכתוב תיאור של הפגישה המוזכרת בשיר מנקודת המבט של הצד השני.
מה נאמר בפגישה? בקשו מהם להתייחס לבדיחה, לסיפור או לטונים של הדיבור.
אם לא נאמר דבר בפגישה – מה התרחש בה? האם לדובר בשיר תצפה הפתעה נעימה או אכזבה עמוקה?

למי מתאימים תרגילי הכתיבה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
איך מייצרים אוירה מתאימה לכתיבה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
מסגרת הפעילות
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
מה הלאה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
תרגילי כתיבה נוספים