חזרה לדף הראשי
מערך שיעור
תלמידי חטיבת הבינים

שיר ערש

שמעון אדף

נשווה בין השיר "שיר ערש" שכתב שמעון אדף ובין השיר "שכב בני" שכתב עמנואל הרוסי. נעמוד על השונה והדומה בין שני השירים ונדבר על דמות האב המצטיירת בהם, בין השאר, בהקשר של נושא ההתיישבות בארץ ישראל.

פתיחה

נתחיל את השיעור בסקר קצר שימלאו התלמידים לפי הקריטריונים הבאים, או לחלופין נשלח לתלמידים את הסקר לפני השיעור בהודעה, כך שהנתונים יהיו בידינו בתחילת השיעור.

הנחיה מקדימה:  כדאי לבחור מראש באחד ההורים בלבד ולמלא את הסקר ביחס אליו.

נבחן בכיתה את התשובות. שימו לב, הסקר פתוח וייתכן שעונים עליו תלמידים ותלמידות מבתי ספר אחרים. נזהה באילו גרפים ישנה הסכמה רחבה ובאילו גרפים הדעות חלוקות, ונחפש מגמה שנוגעת לפער בין התלמידים להוריהם: האם הרוב מרגישים שפער הדורות הוא פער משמעותי? האם ההורה נתפס כדמות מיושנת? האם הוא מלווה אותם ונותן כלים להם להסתדר בעולם? וכן הלאה.

מדברים

דיון במליאה

נתחיל ברגע נוסטלגי: נבקש מן התלמידים להעלות בזיכרונם שירי ערש ששרו להם בילדותם, ונשאל אילו שירי ערש נוספים הם מכירים.

נשאל:

 • מה התפקיד של שיר ערש, לדעתכם?
 • למה שרים אותו רגע לפני השינה?
 • מדוע הורים שרים אותו לילדיהם, ומהם התכנים שחוזרים בו הרבה?

נתמקד בכך ששיר ערש אמור להיות רגע של מפגש קרוב בין הורה לילד, ובו ההורה מרגיע את הילד לפני השינה ואף מעביר לו מסרים חשובים וחינוכיים.

 

לומדים: מאזינים לשני שירים

השמעת השיר

כעת נשמיע לתלמידים את השיר "שכב בני" ונקרין את המילים.

 

עבודה בזוגות

נחלק לתלמידים דף ניתוח פריט מקור (הקובץ מצורף למערך). נבקש מהם לעבוד בזוגות.

 

חזרה לדיון במליאה

נחזור למליאה. ניתן לתלמידים רקע קצר על השיר: השיר נכתב בימי מאורעות תרפ"ט, שבהם הותקפו בין השאר היישובים בית אלפא ומשמר העמק והוצתו הגרנות ביישובים שונים. אבנר הרוסי, בנו של עמנואל מחבר השיר, מספר: "אמי טענה שלילד עברי שנולד בארץ צריך להיות שם עברי, ואז הוחלט לקרוא לי 'אבנר' כי נולדתי בחודש אב. מספר חברים סיפרו לי שהוריהם היו שרים להם את השיר בילדותם וששאבו כוח להמשיך בתקופות קשות".

הרחבה על השיר ניתן למצוא באתר זמרשת – יש לגלול לתחתית הדף.

 

נדגיש שהשיר נוגע בנושאים רבים, אך אנו נתמקד בדמות האב המוצגת בו וכיצד זה קשור להתיישבות בארץ. נקיים דיון קצר:

 • מה תפקיד האב בשיר?
 • איך אתם מדמיינים אותו?
 • מהן תכונותיו העיקריות?
 • מה על האב והבן לעשות יחד? 

נקרין על הלוח את השיר "שיר ערש" ונקיים לימוד ודיון על השיר.

נקודות עיקריות שבהן כדאי להתמקד:

 • כיצד אתם מדמיינים את דמות האב בשיר זה? איך הוא נראה? מה גילו? מהי שפת הגוף שלו? כיצד נראה היום שלו?
 • שימו לב לתפאורה שבה ממוקם השיר. היכן במרחב הביתי ממוקם האב? לדעתכם, מהיכן הבן מסתכל עליו? לפי השיר, האם יש תקשורת בין השניים?
 • מה אפשר להבין מהשיר על הביוגרפיה של האב?
 • אילו משפטים מתארים את החוויה הפנימית של האב בנוגע לחייו? מהי חוויה זו, לפי השיר?
 • מדוע הבן מתקשה לדמיין שהאב "חצה את הים" ו"ראה שלג"?
 • מה כוונת המשורר בביטוי "ערש הזמן", ולמה הוא בוחר לקרוא לשיר הזה דווקא "שיר ערש"?
 • נסו לתאר בכמה מילים כלליות את האב דרך עיניו של הבן. אילו רגשות הוא מביע כלפיו? האם ישנם רגשות שסותרים זה את זה?

לומדים: השוואה בין שני השירים

השוואה בין שני השירים

נבקש מהתלמידים להשוות בין שני השירים ולכתוב במחברת שני אלמנטים דומים ושניים שונים. נשמע בכיתה את התשובות ונאסוף אותן על הלוח בשני שלבים:

 

מה דומה בין שני השירים?

 • שני השירים עוסקים בשאלה מה תפקיד האב בעבור הבן.
 • שני השירים הם "שירי ערש", ובשניהם מופיעים החושך ומוטיב השינה כמוטיב מרכזי.
 • שני השירים עוסקים בקשר בין דמות האב ובין ההתיישבות בארץ ישראל.
 • בשני השירים דמות האב היא מעין "נוכחת נפקדת": ב"שכב בני" האב נמצא מחוץ לביתו שומר על הישנים, וב"שיר ערש" האב נוכח בגופו אך נעדר לחלוטין בנפשו, "ישן שינה קרה וגמורה".

 

מה שונה בין שני השירים?

 • ב"שכב בני", מתוארת דמותו של האב הגיבור, החלוץ, החונך את הילד בדרכי העולם ולוקח אותו עמו למשימה שיש בה הגשמה אישית ולאומית. זה אב בעל מסוגלות גבוהה, שלוקח את הילד ומדריך אותו בהתמודדות עם קשיי החוץ. לעומתו, האב ב"שיר ערש" הוא אב כפוף וכבוי, מוחמץ ואכול מבפנים, למרות הצעד הדרמטי שעשה בעבר – העלייה ממרוקו לישראל.
 • ב"שכב בני" האב הוא "היהודי החדש" המהלך על אדמת הארץ בביטחון, ואילו האב ב"שיר ערש" מאופיין באלמנטים מסורתיים וגלותיים ואינו מתאים את עצמו לשינויי הזמן.
 • ב"שכב בני" האב אינו ישן כדי שבנו יוכל לישון. ב"שיר ערש" האב "ישן שינה קרה וגמורה", ובנו הער מביט בו. ההיפוך מדגיש את השבר שנוכח ב"שיר ערש".
 • ב"שכב בני" האב נמצא בחוץ, בפעולה פיזית, ואילו ב"שיר ערש" האב נמצא בתוך הבית, רוכן על ספר – בפעולה רוחנית.

לקריאה נוספת

מילות השיר "שיר ערש" והקראה מאת שמעון אדף, באתר LyrikLine

קריאה בשיר "שיר ערש" מאת ד"ר נילי לוי, אתר הפיקוח על הוראת הספרות, משרד החינוך

מילות השיר ומידע על השיר "שכב, בני", אתר זמרשת

ערך מוסף

יחסי אבות ובנים הם נושא מורכב שהספרות מרבה לעסוק בהם. כשקוראים את "שיר ערש" על רקע "שכב בני", עולה במובהק השבר הפנימי שהתרחש בחייו של האב ב"שיר ערש". כשם שלא הצליח לפרוץ את גבולות עצמו, ולמרות אהבתו הרבה לבנו, הוא גם אינו מצליח לשמש בעבורו דמות מורה, מדריך ומחנך ולהוליך אותו בבטחה בדרכי העולם. ניתן להוסיף ולומר שייחודו של"שיר ערש", בין השאר, בכך שבניגוד לשירים אחרים ("זהרה אלפסיה" לארז ביטון, לדוגמה) הוא אינו מציג את העלייה ממרוקו כמעבר מפאר גדול לעליבות, אלא מתאר מציאות שהייתה "מכווצת" גם לפני העלייה.

No items found.