פֵּריקְלֶס מספיד את חללי אתונה

הפעילות מעוררת מחשבה על טִבעה של גבורה. במסגרת הפעילות נקרא טקסט משנת 431 לפני הספירה שבו פֵּריקְלֶס, המנהיג האתונאי, מספיד את בני עמו שנהרגו במלחמה. זוהי הזדמנות להכיר טקסט קלאסי המחדד סוגיות הקשורות למטרות המלחמה. הפעילות מתאימה להוראה מרחוק לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.

ההספד
  • קִראו עם התלמידים את הטקסט של פריקלס המובא בספרו של פוקס: "אתונה בימי גדולתה" בעמ' 241–246. הטקסט נגיש למורים בהזדהות משרד החינוך דרך ספריית "כותר".

הטקסט מתורגם לעברית ארכאית (מיושנת) ולא קלה. בקובץ המצורף מופיעה גרסה מקוצרת שלו, והמילים הקשות מבוארות.

מילות השיר

שאלות בעקבות הקריאה:

     א. כיצד משבח פריקלס את הנופלים? מה הופך אותם לאנשים טובים?

     ב. מה הם יתרונותיה של אתונה ההופכים אותה לעיר־מדינה ראויה להגנה? במה אתונה טובה יותר מסְפַּרְטָה, האויבת שלה?

כדי להכיר לתלמידים את הרקע למלחמה הפֵּלופּונֵסית, באפשרותכם להיעזר בסרטון הקצר הזה או לקרוא חומר רקע עליה (למשל, המאמר ב"וויקיפדיה").

מהי גבורה?

פריקלס מציין בהספד כמה עקרונות (המודגשים בטקסט):

     "אין אנו שמים מבטחנו ביותר בכלי מלחמה ובתחבולות, אלא באומץ רוחנו למעשים"
     "אנו מעיזים ביותר ובאותה שעה גם מעיינים יפה בכל דבר, שיש בדעתנו לאחוז בו"
     "ובאמת ראויים להיקרא אמיצי לב רק אלו המכירים ויודעים גם את נוראות המלחמה וגם את נעימות החיים, ואינם מתחמקים בשל כך מהסכנות"
     "וגם אותם שהיו פחותים בדברים אחרים, ראויים הם שאומץ רוחם בפני האויבים בהגנתם על המולדת יכריע את הכף לזכותם"

  • בקשו מהתלמידים לנסח כל אחד מהעקרונות בשפה עכשווית והגיעו להסכמה כיתתית על הניסוח.
  • בקשו מהתלמידים להתחלקו לקבוצות לפי העקרונות המדברים אל ליבכם ולדון בשאלות הבאות:

א. האם העיקרון נכון בעיניכם? נמקו את תמיכתכם או את התנגדותכם.

ב. למיטב ידיעתכם והבנתכם, האם עיקרון זה מקובל בציבור הישראלי?

ג. באיזה אופן בא לידי ביטוי מעשי היותו של העיקרון מקובל או לא מקובל?

  • ניתן לסכם את הדיון במליאה:

האם ההספד של פריקלס הוא הספד טוב?

לעוד פעילויות עם תכנים של פעילוטקסט:

לשירים נוספים:

משולחנה של הנרייטה סאלד
הזמנה לפעילות
No items found.
שותפים

הפעילות הזו זמינה במסגרת שיתוף פעולה בין רשת ארכיוני ישראל (רא"י), משרד המורשת והספרייה הלאומית.