תרגיל כתיבה

לו מאה כובעים - אמיר גלבע

אמיר גלבע מתאר כיצד בתוך אדם אחד יכולות להתקיים כמה דמויות במקביל, כשהוא חובש מספר כובעים בו זמנית. למעשה, גם הסופרים עושים דבר דומה - הם מספרים סיפור אחד דרך עיניים של מגוון דמויות.

הציעו לתלמידים לחשוב על מקרה, סיפור קצר שקרה להם או שהם המציאו. כעת בקשו מהם לכתוב את הסיפור כמה פעמים, כל פעם דרך 'כובע', נקודת מבט, שונה.

למי מתאימים תרגילי הכתיבה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
איך מייצרים אוירה מתאימה לכתיבה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
מסגרת הפעילות
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
מה הלאה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
תרגילי כתיבה נוספים