התנדבות בני נוער

פעילות זו, המתאימה להוראה מרחוק לתלמידי החטיבה העליונה, מאפשרת לתלמידים לקרוא על חוויות של אנשים שהתנדבו לסייע למאמץ המלחמתי לפני 50 שנה, בעת מלחמת יום הכיפורים, כשהיו בני נוער, ומספקת להם הזדמנות לשקול להתנדב בעצמם.

סיפורי מתנדבים

בכתבה מופיעים סיפוריהם של כמה אנשים שהתנדבו בנערותם במלחמת יום הכיפורים. חלקו את הכיתה לקבוצות והורו לכל קבוצה לקרוא את אחד הסיפורים בכתבה

כל קבוצה מתבקשת לענות על השאלות הבאות:

  1. לְמה התנדב הנער? את המקום של מי הוא מילא? מה הייתה האחריות הבוגרת שלקח על עצמו?
  2. באילו מובנים הייתה ההתנדבות חוויה חיובית, ובאילו מובנים הייתה זו חוויה קשה?
  • מומלץ לעשות סבב שבו נציג של כל קבוצה יציג בקצרה את ממצאיה.
מילות השיר
איך אוכל להתנדב?

כתיבה אישית:

איזה סוג התנדבות היה הכי מתאים לך? או באיזה תחום היית רוצה להתנדב?

שאלות לדיון:

  1. האם הייתם ממליצים לבני נוער להתנדב בעת מלחמה?
  2. מה, לדעתכם, ניתן להרוויח מהתנדבות כזו?

סיימו את הפעילות בהצגת הזדמנויות להתנדבות של בני נוער באזורכם.

לעוד פעילויות עם תכנים של פעילוטקסט:

לשירים נוספים:

1. תלמיד מתנדב במשק חקלאי בזמן מלחמת יום כיפור. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני, משרד המורשת והספרייה הלאומית של ישראל. 2. דני ירדני, נער בכיתה יב', מקיבוץ בית השיטה, מחליף מגוייסים בעבודה בחקלאות בזמן מלחמת יום כיפור, 1973, ארכיון בית השיטה. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין ארכיון בית השיטה, משרד המורשת והספרייה הלאומית של ישראל.

משולחנה של הנרייטה סאלד
הזמנה לפעילות
No items found.
שותפים

הפעילות הזו זמינה במסגרת שיתוף פעולה בין רשת ארכיוני ישראל (רא"י), משרד המורשת והספרייה הלאומית.

1. תלמיד מתנדב במשק חקלאי בזמן מלחמת יום כיפור. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני, משרד המורשת והספרייה הלאומית של ישראל. 2. דני ירדני, נער בכיתה יב', מקיבוץ בית השיטה, מחליף מגוייסים בעבודה בחקלאות בזמן מלחמת יום כיפור, 1973, ארכיון בית השיטה. רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין ארכיון בית השיטה, משרד המורשת והספרייה הלאומית של ישראל.