מה הפואנטה?

שיעור פרטי בספרות

פודקאסט על ספרים שחוללו מהפכות

גנן גידל דגן בגן
מצלול, חריזה ואונומטופאה

בין רשרוש לצפצוף נכיר את אונומטופאה, אחותה החריזה והאמא שלהן המצלול. נבין איך משתמשים בהם ומי החליטו לוותר עליהן.

להורדת דף פעילות
ספרות
היסטוריה
בין-תחומי

לפרקים נוספים:

ההסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית הופק בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך ובתמיכת קרן עזריאלי. ניהול והפקה: גליה פולק-ארביב; הגשה ועיצוב סאונד: עומר סנש; כתיבה: לילך וולך: תחקיר: אביבית משמרי.