תרגיל כתיבה

רשימה שחורה - איריס אליה כהן

בשיר "רשימה שחורה" משתמשת המשוררת איריס אליה כהן בצבע השחור בלבד כדי לשרטט את דמותו של אביה, את פניו, תנועותיו, מהלכו בעולם. באמצעות הצבע השחור היא יוצרת דיוקן חי, עשיר ומלא של אב אהוב.

מה מוסיף הצבעל שיר? כיצד ההתמקדות בצבע אחד מחדדת את זיכרון האב?

הציעו לתלמידים לחבר טקסט קצר (שירה או פרוזה, כרצונם) המתאר זיכרון, תמונת נוף או דמות אדם קרוב תוך הדגשה של צבע דומיננטי אחד.

למי מתאימים תרגילי הכתיבה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
איך מייצרים אוירה מתאימה לכתיבה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
מסגרת הפעילות
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
מה הלאה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
תרגילי כתיבה נוספים