תרגיל כתיבה
פעילות קבוצתית
מקוון
תלמידי חטיבת הביניים

אמי אפתה לי את העולם

יהודה עמיחי

השיר "אמי אפתה לי את העולם" של יהודה עמיחי מצייר ביד רגישה אוסף של דימויים ומטאפורות שלקוחים מחיי היומיום: ריח עוגות מעשה בית, כוכבי שמים, לחם מלא געגועים.

נזמין את התלמידים ליצור בעצמם מטאפורה או דימוי על עצמם או על אחד מבני משפחתם.

בחלק בחלק הראשון נבקש מהם לבחור חפץ / חי / צומח להידמות לו. בחלק השני נציע להם לחשוב על הסבר לדימוי או למטאפורה.

תבנית:

אני/ אבי/אמי/אחותי  x_______ - הסבר:____________

דוגמה: אחי אבטיח - קשה לדעת מבחוץ מה מצבו מבפנים

אני גויאבה - אוהבים אותי או שונאים אותי

למי מתאימים תרגילי הכתיבה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
איך מייצרים אוירה מתאימה לכתיבה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
מסגרת הפעילות
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
מה הלאה?
לכולנו יש כוח יצירתי ועם מעט הכוונה נהיה מסוגלים להוציא אותו אל הפועל וליצור תוצרים נהדרים.
תרגילי כתיבה נוספים