למידה מרחוק

פעילות דיגיטלית לנוער עם שאר רוח

זום במקצועות הרוח

שאר רוח - עוברים למצב מקוון

לומדים תנ"ך מהבית

לומדים היסטוריה מהבית

לומדים ספרות מהבית

ספרייה בכיס - ממשיכים להנות מספרים!

חדש!
פירוש רש"י - פשט או דרש?
ללמידה מרחוק