חיטה

קראו את השיר 'חיטה' של רוני סומק. 

בין דימוי למטאפורה: דימוי יופיע כמעט תמיד תוך שימוש במילים כמו, כאילו, כך, או עם כ"ף הדמיון. בדימוי, תופיע בדרך כלל הקבלה בין המשל לנמשל רק ביחס לתכונה מסוימת. למשל: 'דני מהיר כברק', 'שמלה לבנה כשלג'. לעומת זאת, במטאפורה נוצרת הקבלה כללית ורחבה בין המשל לנמשל – בין המושג למטאפורה שהוצמדה לו. למשל: 'כוכבי עיניה' – ההקבלה בין עיניים לכוכבים היא כוללת, והיא מתייחסת למגוון של תכונות משותפות.

  1. המשורר מדמה את שיער אשתו ובִתו לשדה חיטה. מה לדעתכם התכונות הדומות בין השניים? בהשוואה בין השיער לחיטה התייחסו לצבע ולטקסטורה.
  2. מדוע לדעתכם בחר המשורר לדמות את אשתו ואת בִּתו בביטוי 'הלחם של חיי'? אילו תכונות נקשרות למושג 'לחם'?
  3. חשבו על שלוש מטאפורות המתארות את התחושות שלכם ביחס לאחד מבני המשפחה שלכם, או תחושות של אחד מבני המשפחה ביחס אליכם. לדוגמא: 'אני האוצר של אמא שלי'. או: 'אמא שלי היא מצפן'. 


שתפו:
שתפו:
שתפו:
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
No items found.