לו יהי

מתכוננים למפגש

בקשו מהתלמידים להאזין לשיר "לו יהי" של נעמי שמר ולכתוב לפחות שלוש נקודות דמיון ושלוש נקודות שוני בינו לבין השיר "תשרי" ולשלוח לכם אותן לפני השיעור.

נוסף על כך שלחו להם קישור לשיר "Let It Be" של הביטלס. בקשו מהם לחשוב מה הקשר בין שני השירים.

מפגש זום:

מה הקשר בין "לו יהי" ל "Let It Be"?

פתחו את השיעור בשאלה השנייה: מה הקשר בין "לו יהי" לשיר Let It Be של הביטלס?

לאחר שהתלמידים יחשפו את ממצאיהם, הקרינו את הסרטון שבו גיל חובב מציג פריטים נדירים מארכיון נעמי שמר ששמור בספרייה הלאומית הקשורים לשיר (עד דקה 1:45).

הערה: שקלו אם כדאי לשלוח את הקישור לסרטון בצ'ט, כך שכל אחד יצפה בו במחשב שלו.

אפשרות חלופית: אמרו לתלמידים, שבסוף השיעור תשלחו קישור לסרטון המציג פריטים מארכיון נעמי שמר בספרייה הלאומית שמגלים זווית מעניינת של הנושא.

הצצה למלאכת הכתיבה

הציגו לתלמידים את הדף עם מילות השיר בכתב ידה של נעמי שמר השמור בספרייה הלאומית.

האפשרות לראות טיוטת שיר היא הזדמנות נפלאה לצפות באופן עבודתה של הכותבת.

בקשו מהתלמידים לבחון את כתב היד ולענות על השאלות האלה:

  • אילו מילים מחקה הכותבת והחליפה באחרות?
  • אילו מילים נמצאות בטיוטה זו, אך השתנו בשיר הסופי ששרה נעמי שמר(כמובן בעקבות שינויים של שמר עצמה בטיוטות הבאות)?
  • מהשינויים אלה מלמדים אותנו על תהליך העבודה של המשוררת? מדוע, לדעתכם, היא שינתה את המילים הראשונות שבחרה?

הציעו לתלמידים לענות על חלק מהשאלות בצ'אט ועל חלק לפי סבב.

הרחבה: "איך שיר נולד?"

תוכלו להשמיע לתלמידים את השיר בניסוח מוקדם ובביצועה של נעמי שמר עצמה ולבקש מהם להצביע על שינויים בין הגרסה הזו לביצוע של חוה אלברשטיין. האם יצליחו לגלות איזו מילה מהטיוטה המקורית שינתה שמר בביצוע שלה, אך חזרה למקור בביצועה של אלברשטיין?

"לו תהיה גם אתה" (תשרי, איריס אליה כהן)

כעת נתמקד בתוכן השיר של השיר "תשרי" ובהשוואה בינו לבין השיר "לו יהי". אנו ממליצים לשתף מסך שבו שני השירים נמצאים זה לצד זה.

בקשו מכמה תלמידים לשתף עם הכיתה דברים שכתבו על הדמיון בין השירים ועל השוני ביניהם.

  • השיר של נעמי שמר לא נכתב כשיר משאלה לשנה החדשה, אלא למלחמת יום הכיפורים. אילו שורות בשיר מבטאות זאת?
  • מה אפשר ללמוד עלינו כבני אדם מהשוני הרב בתוכן השירים שנכתבו בתבנית דומה?

 

יוצרים בעקבות המפגש

כסגירת מעגל עם תחילת השיעור הראשון, בקשו מהתלמידים לכתוב שיר של בית אחד, שמשולבות בו מילות הבקשה "לו יהי", ולהתאים אותו למנגינה של נעמי שמר. בשיר עליהם להביע משאלה או משאלות; אלו יכולות להיות המשאלות המקוריות שלהם מתרגיל הפתיחה או אחרות. עליהם לנסות להתאים את המשאלות למשקל של המנגינה. מומלץ לשלב גם חריזה, אך לא הכרחי.

על התלמידים לשלוח לכם את מילות השיר שכתבו. מי שיודע לנגן או לשיר, מוזמן להקליט את השיר ולשלוח לכם את ההקלטה.

שתפו:
שתפו:
שתפו:
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
No items found.