לשבור את החזיר

הסיפור "לשבור את החזיר" של אתגר קרת עוסק בפער התפיסתי בין הורים לילדים וביחס השונה של ההורה והילד לקופת החיסכון: בעבור האב הנוקשה הקופה משמשת אמצעי חינוכי, ואילו בעבור הילד היא נותנת מענה רגשי שהאב חוסך ממנו.

 

יחידת הלימוד כוללת שלושה חלקים:

מתכוננים למפגש:

שִׁלחו את התלמידים למלא את שאלון בסגנון "בחנו את עצמכם". את השאלון עליהם לשלוח להוריהם ולבקש מהם למלאו. מומלץ למלא את השאלונים בעת ובעונה אחת ולהשוות את התשובה לכל שאלה. בקשו מהם תצלומי מסך של שתי התוצאות.

בקשו מהתלמידים לקרוא את הסיפור "לשבור את החזיר" מאת אתגר קרת לקראת מפגש הזום. (תוכלו לשלוח להם גם קישור לסרטון הממחיז את הסיפור).

שִׁלחו משימה לתלמידים: מה הגורם, לדעתכם, לפער שבסיפור ולפערים שגיליתם ביניכם לבין הוריכם? חִשבו על דוגמה מהחיים שלכם שמבטאת את הפער הזה והַציגו אותה בצורת "מם" (meme).

על התלמידים לשלוח לכם את ה"מֵם" לפני השיעור או להכין אותו להצגה במפגש עצמו וכן להכין הסבר לפער המתבטא בו.

מפגש זום

בפתיחת המפגש שאלו את התלמידים על ההבדלים בין תשובותיהם לשאלונים לתשובות הוריהם. האם היה פער שהפתיע אותם? האם גילו תשובות זהות ששני הצדדים ענו עליהן?

בקשו מהתלמידים המעוניינים בכך להציג את ה"מם" שיצרו ולהסביר את הפער המופיע בו.

הַעלו שאלה לדיון: מה הסיבה לפערים כאלה המצויים כנראה אצל כולם? האם הפערים האלה מחויבי המציאות? האם הם מעידים על התפתחות חיובית בין הדורות, או שהם בעייתיים ועדיף היה אילולא היו מתקיימים? מהי חשיבות הפערים לקידום העלילה? מה הם חושפים?

הפער העיקרי בסיפור הוא פער תפיסתי. בין התפיסה החינוכית הנוקשה של ההורה, המאפיינת דורות מסוימים בעבר, ובין הצורך של הילד בהבעת אהבה כלפיו ובגילוי הבנה לצרכיו הרגשיים. בעבור האב החזיר הוא כלי חינוכי ממדרגה ראשונה ומסייע לילדו לרכוש יכולות שיתבטאו בעתיד טוב יותר. בעבור יואב, הילד, הקופה ממלאת את החסך ביחס של הוריו אליו; היא המקור לחיבה ולחברות, ומבחינתו היא איבדה לגמרי את התפקיד המקורי שיועד לה עד כדי היפוך התפקיד: מחיסכון הכסף לאיבודו המוחלט.

בעקבות קופת החיסכון

בפעילות הבאה ננסה להמחיש את פער הדורות בסיפור באמצעות עיסוק בקופת החיסכון.

שימו לב: הפעילות דורשת חלוקה לקבוצות מראש והקצאה של 20 דקות לפחות לפעילות הקבוצתית. כדי לנהל נכון את הזמן אִמרו לקבוצות לקבוע כבר בהתחלה מי בקבוצה אחראי לעיצוב הרקע וייכנס ל-canva כבר בתחילת הדיון, ומי אחראי לרישום התוכן שהמציאו ולשליחתו בצ'אט פנימי ל"מעצב".

בהיעדר זמן מספיק אפשר לתת את הפעילות כמשימת בית ובשיעור הזום הבא להציג את התוצרים במליאה. במקרה כזה הַציגו בשיעור עצמו חלק מן הפריטים בקישורים וכן את הדוגמה המצורפת בהמשך הממחישה חיבור בין פריט לסיפור. בקשו מהתלמידים להציע במליאה רעיונות לקישור בין הפריטים לסיפור.

חלקו את התלמידים לקבוצות של ארבעה-חמישה ושִׁלחו לכל קבוצה אחד מהקישורים הבאים של תכנים מאוספי הספרייה הלאומית:

תצלום של קופת חיסכון מאוירת

תצלום 1 לפרסומת הלוואה וחיסכון

תצלום 2 לפרסומת של הלוואה וחיסכון

תצלום 3 לפרסומת של הלוואה וחיסכון

כרזת פרסומת להלוואה וחיסכון

כרזת פרסומת לתוכניות חיסכון

  • על הקבוצות לשלב את הפריט בתוך הסיפור. למשל: אם הפריט הוא מודעה הקוראת לחיסכון בבנק, אפשר לכתוב דיאלוג מדומיין של האב והבן בנושא החיסכון בבנק במקום בנושא החזיר. אם התמונה היא של קופת חיסכון, אפשר להביא קטע קצר מהסיפור שבו במקום החזיר מופיעה הקופה, והילדים המצוירים הם אלה שהופכים לחברים שלו.
  • על הקבוצות ליצור רקע לזום שממחיש את החיבור ואם אפשר אפילו הופך אותן לאחת הדמויות בסיפור. לצורך כך אפשר ליצור ב-Canva רקע וירטואלי של Zoom ולשמור אותו כתמונה או כסרטון. לקראת החזרה למליאה יהפוך אחד מהתלמידים בקבוצה את התמונה לרקע שלו בזום. שימו לב שהכתב לא יצא הפוך! (אפשר להפוך את התמונה ב"אפשרויות וידיאו")

דוגמה להמחשה

נציג של כל קבוצה יקריא במליאה את מה שכתבו בני הקבוצה, מומלץ תוך משחק וכניסה לדמות. אם הקבוצה מציגה דמות מהסיפור, הציעו לתלמידים מקבוצות אחרות להגיב לה בתור דמות אחרת.

 

יוצרים בעקבות המפגש:

על התלמידים לכתוב קטע שיחה בהשראת הסיפור (אפשר מאויר כמו קומיקס או בצ'אט). בקטע הורה בן זמננו מציע לבנו או לבתו חפץ שמסמל בעבור ההורה ערך חשוב, אך בעבור הילד הוא מייצג משהו אחר לגמרי. מומלץ להשתמש בהומור!

עליהם לשלוח למורה את התוצרים.

שתפו:
שתפו:
שתפו:
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
No items found.