נרות אילן

מתכוננים למפגש

נחלק את הכיתה לשניים, ונבקש מהתלמידים למלא את דף חקר פריט המקור על פי הכרזה שקיבלו. 

קבוצה א': "ואנחנו נקום ונטענו" – כרזה המודיעה על נטיעת יער לזכר הרצל

קבוצה ב': יער זיכרון לחיים ויצמן –  כרזה המפרסמת יער לזכרו של נשיא המדינה הראשון חיים וייצמן

מפגש זום

בכרזות שלפנינו, משליכים את התכונות של נר זיכרון על עץ הברוש, וכך נוצר חיבור מעניין שבו הברוש הופך להיות מעין "נר זיכרון" של החוץ, נר שהטבע "מדליק" בבתי הקברות לזכר המתים.

נשאל: מדוע נבחר הברוש לשמש סמל לאבלות ולמוות? מדוע הוא מתאים יותר מעצים אחרים?

נעמוד על כך שבשירו של גורי ישנה הנגדה בין הברוש לבין האדם, כמעין הנגדה בין המוות לבין החיים. נחשוב על תכונותיו הטבעיות של הברוש וכיצד הן מנוגדות לאדם:

 • הברוש הוא ירוק-עד ולא עוברים עליו תהליכי צמיחה וקמילה כמו אצל האדם;
 • צבעו הכהה של הברוש מסמל אבלות;
 • הברוש מזכיר בצורתו נר;
 • מכיוון שהברוש ארוך ודק, הוא מחבר בצמרתו בין שמיים לארץ;
 • ענפיו ופירותיו של הברוש קשים ויבשים. האצטרובלים, פירותיו של הברוש, אינם אכילים, אין הוא מזין את האדם.

לתלמידים שלמדו גם את יחידת הלימוד בעקבות הברושים: האם בעקבות קריאת השיר "ברושים" על שתי גרסאותיו, אתם מבינים אחרת את תפקיד הברוש בכרזות? האם אתם רואים "נרות אילן" באחת הכרזות? היכן? 

מבט נוסף על המטפורה של העץ בשיר "האדם עץ השדה":

אם הברוש היה רק שונה מן האדם, לא היה ניתן לדמות אותו לצל אנושי. ניתן להעמיק בדמיון בין הברוש ובין האדם נשמיע לתלמידים את השיר של נתן זך "כי האדם עץ השדה" בביצועה של נורית גלרון.

נשאל – לפי השיר, מה הדומה בין האדם לעץ?

 • האדם, כמו העץ, "שואף למעלה" – גדל וצומח מבחינה פיזית ונפשית.
 • האדם, כמו העץ, זקוק למים כדי לחיות.
 • גם את האדם, כמו את העץ,אפשר "לגדוע".
 • האדם, כמו העץ, מחובר מאוד לאדמה.
 • נוכל להוסיף שמכל העצים, הברוש דומה במיוחד לאדם גם בצורתו החיצונית: גבוה, צר, ניצב במאוזן, ואילו עצים אחרים עשויים להיות רחבים או נמוכים יותר.

נסכם בכך שהשימוש במטפורת הברוש מעניין במיוחד דווקא מכיוון שהברוש יכול להידמות מצד אחד, לצילו של האדם, ומצד אחר, לנר זיכרון. חיבורים לא-שגרתיים אלו מאפשרים לנו להסתכל מחדש גם על תהליך האבל האנושי וכיצד אנו החיים מבקשים "למרוד" בשרירותיות המציאות שמבדילה בין החי ובין המת, וליצור מעין "צינור" ביניים שמחבר בין שמיים לארץ ומופקד על שלומם של המתים.

 

יוצרים בעקבות המפגש

תרגיל כתיבה יוצרת

נזמין את התלמידים ליצור מטפורות חדשות משלהם כאשר הנושא של המשפט משתנה מדוגמה לדוגמה. לגבי כל אחת מהדוגמאות הבאות עליהם ליצור מטפורה כך שבחלק הראשון הם בוחרים חפץ/ חי / צומח, ובחלק השני משליכים תכונה של דבר זה על המושג שאותו הם מנסים לתאר. לאחר כתיבת המטפורה הם צריכים לצרף הסבר.

 1. מדינת ישראל היא...  (דוגמא: מדינת ישראל היא בית עם חדרים רבים - יש בה מקום לכולם וצריכים ללמוד איך לחיות יחד)
 2. זיכרון הוא… (זיכרון הוא גל בים - הולך וחוזר, לפעמים נעלם אבל אז צץ חזרה)
 3. אני… (דוגמא: אני אבטיח - קשה לדעת מבחוץ מה מצבי מבפנים)

ניתן להשאיר זמן לשיתוף בין התלמידים במהלך המפגש המקוון בצ'אט או בעל פה וניתן לתת לתלמידים את תרגיל הכתיבה היוצרת כמטלת סיכום להגשה למורה ו/או לשיתוף בקבוצת הוואטסאפ הכיתתית.


שתפו:
שתפו:
שתפו:
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
No items found.