סגולות הטקסט המחבר בין הרחוקים

במפגש עסקנו בקטע מתוך 'בינת השכווי', ספרו של אביגדור דגן. תחילה קראנו אותו במגוון דרכים, ולאחר מכן יצרנו טקסט חדש המכיל תגובות כתובות של המשתתפים.

מטרות המפגש היא לייצר שותפות וקרבה בין המשתתפים דרך חשיפה לטקסט 'מנחם', קריאה וכתיבה.

מצגת מלווה למפגש בקובץ power point המצורף

תיאור המפגש המלא בקובץ word המצורף

שתפו:
שתפו:
שתפו:
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
No items found.