על עצים וזיכרון

מערך זה יעסוק בזיכרון ובמופעים השונים של מטפורת הברוש סביב אבלות. 

המערך מורכב משתי יחידות לימוד: 1. בעקבות הברושים 2. נרות אילן.

כל יחידת לימוד כוללת שלושה חלקים: 

 

מתכוננים למפגש:

מטלת הכנה לקראת מפגש כיתתי מקוון

מפגש זום:

מערך שיעור למפגש מקוון עם שאלות לדיון ופעילויות נוספות

יוצרים בעקבות המפגש:

מטלה מסכמת בעקבות המפגש

בעקבות הברושים

ביחידת הלימוד הראשונה נכיר את השיר "ברושים" של חיים גורי על שתי גרסאותיו – הכתובה והמולחנת. נשווה בין שתי הגרסאות ונלמד על המושג "מטפורה". נראה כיצד הברוש הפך לסמל לזיכרון ונדון בהיבטים שונים של מטפורה זו.

ליחידת הלימוד לחצו כאן

נרות אילן

ביחידת הלימוד השנייה נתבונן בשתי כרזות שמפרסמות נטיעת יערות זיכרון לזכר חיים וייצמן ובנימין זאב הרצל, כאשר בשתיהן נבחר הברוש לסמל הנטיעה והזיכרון. נרחיב את הלמידה על המושג "מטפורה" דרך שירו של נתן זך "כי האדם עץ השדה", ובאמצעות כתיבה יוצרת.

ליחידת הלימוד לחצו כאן

שתפו:
שתפו:
שתפו:
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
No items found.