צפירה

הסיפור הקצר צפירה של אתגר קרת מתרחש בין שני ימי זיכרון – יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי צה"ל – ומציג את משמעות הימים האלה מנקודת מבטו של תלמיד תיכון.

פתיחה: דמויות וקשרים

בסיפור ישנן כמה דמויות מפתח, והקשרים ביניהן הם התשתית לסיפור. הַציגו את מערכת הקשרים בסיפור בצורה חזותית.

צרו באפליקציית Mindomo  מפת חשיבה שתציג את הדמויות בסיפור ואת היחסים ביניהן.

 1. בחרו עֵרך או רגש שכל דמות מייצגת וכתבו אותו לצד שם הדמות.
 2. מִתחו קווים צבעוניים בין הדמויות לפי סוג הקשרים ביניהם: חוסר הבנה, כעס, זלזול, אכפתיות וכדומה.
 3. לחצו על מרכז הקו וכתבו בתיבה שתיפתח את המאפיין של הקשר ואת הסיבה לו.

שואה וגבורה

האם וכיצד אתם מציינים את יום השואה? כתבו ושִׁלחו את התשובה למורה.

איזה קומנדו?

שולם מספר לאלי שהוא היה בזוֹנְדֶּרְקוֹמַנְדּוֹ. אלי מקשר זאת עם המיונים לקומנדו הימי בצבא ששרון עבר בהצלחה. קִראו על הזונדרקומנדו באושוויץ ועל ההתקוממות הקצרה שלהם.

מה מקור הבלבול של אלי, ואיך הוא מתקשר לסיפור? בעקבות מה שקראתם, האם יש דמיון בין חיילים ביחידות מובחרות, כמו הקומנדו הימי, לבין האנשים שהיו חלק מהזונדרקומנדו באושוויץ? מה ההבדלים ביניהם?

חִשבו על התפקיד של אנשים אלו באושוויץ ועל הקשיים הרגשיים והפיזיים העצומים שנחשפו אליהם. לוּ היה שולם כותב לאלי ומסביר לו מהו המקור לדמעותיו בעקבות טקס השואה, מה היה כותב לו? נסו לקשור בין תוכן המכתב להתנהגות של הנערים אליו.

שִׁלחו את המכתב למורה.

 

יום הזיכרון  לחללי צה"ל

ביום הזיכרון אנו מנציחים את זכרם של חיילי צה"ל שנפלו מתוך הערכה לחשיבות קורבנם לעצם חיינו-אנו.

 

 להיות חיילים

 • הַציעו שלוש מילים שיתארו את חיילי צה"ל באשר הם.
 • כעת קִראו שוב את הקטע מהסיפור המתאר את התנהגותו של שרון כשנודע לו על קבלתו לשייטת (התיאור של צורי). הַציעו שלוש מילים שיתארו את שרון.
 • האם יש התאמה בין התיאור האידיאלי של החיילים לתיאור של החייל הקרבי לעתיד? הַסבירו את ההתאמה או הפער – מדוע לדעתכם בחר הסופר לתאר את דמות החייל לעתיד בצורה כזו? שִׁלחו למורה את המילים שבחרתם ואת ההסבר שלכם.

 

זוכרים בצפירה

לצפירה בסיפור יש אפקט כפול – ההשפעה שלה על הנערים, התוקפים, וההשפעה שלה על אלי,  המותקף.

התבוננו בתצלום של שוטרים ואזרחים עומדים בצפירה.

ענו על שאלות הסקר:

אילו מהמילים מתאימות לדעתכם לתיאור של אלי, ואילו מתאימות לתיאור של שרון וחבריו? הַסבירו ושִׁלחו את ההסברים למורה.

 

בין יום השואה ליום הזיכרון

קו בין ימי הזיכרון

בסיפור יש קו שעובר בין יום השואה ליום הזיכרון לחללי צה"ל ומעמת ביניהם: יום הזיכרון מיוצג בדמות תלמיד המועמד להיות חייל גיבור, שהתנהגותו שחצנית ואלימה, ללא המידות הטובות שאמורים להפגין כחיילים, כמו פטריוטיות (אהבה ונאמנות למולדת) ורעוּת (אמון וערבות הדדית). לעומתו, יום השואה מיוצג בידי הניצוֹל הבוכה שנפגע מהתלמיד ה"גיבור". נוסף על כך נרמז שגם הוא היה ב"קומנדו" כלשהו, אך אין פירוט.

 • מדוע לדעתכם מיקם הסופר את ההתרחשות דווקא בשבוע שבין שני הימים האלו?

סמל ומשמעות

התבוננו בכּרזות לשני הימים:

כרזה: יום הזיכרון לשואה, מִנהל חברה ונוער

כרזה: יום הזיכרון לחללי צה"ל, מִנהל חברה ונוער

 • אילו סמלים מייצגים את יום השואה? אילו סמלים מייצגים את יום הזיכרון?
 • בהשראת הסמלים המופיעים בכרזות והיחס האמביוולנטי והבעייתי לימי הזיכרון העולה מן הסיפור, הַציעו כיצד אפשר לסייע להפוך את טקסי הזיכרון למשמעותיים בעיני התלמידים המשתתפים בהם. לשם כך בחרו אחת מן הנקודות הבאות:
 1. מֵעֵבֶר לסמלים: בחרו סמל שמשתמשים בו ביום זיכרון (דגל, נר זיכרון וכו') והציעו פעולה או טקסט שילוו אותו ויסייעו למשתתפים להתחבר למשמעות שלו ביום זה ולמה שהוא מייצג.
 2. חיבור אישי: הַציעו פעילות הכנה שהתלמידים יעשו לפני הטקס, או פעילות המשתפת את התלמידים במהלך הטקס ותהפוך את הזיכרון לאישי יותר, למחובר יותר.

כִּתבו למורה באיזו נקודה בחרתם לעסוק ושִׁלחו לה את הצעותיכם.

שתפו:
שתפו:
שתפו:
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית
No items found.