אוצר ירושלמי

ישעיהו דרוקר

אלה ליפשיץ, ענת בארי

מדרשיית הרטמן לבנות

מה היו הקשיים של המחלצים ואיך הם התמודדו עימם?

בתהליך החקר נחשפנו לעולמם של האנשים שפעלו להצלת הילדים והשתייכו לקבוצות פוליטיות שונות. בייחוד משכה את תשומת ליבנו דמותו של ישעיהו דרוקר. גילינו אדם שפעל באומץ ובתושייה להצלתם של מאות ילדים והתמודד עם אתגרים רבים בדרך להשבתם לעמם. קראנו תמליל של ריאיון עם דרוקר, שבו הוא מתאר את פעולותיו הרבות. סיפור מורכב במיוחד של הוצאת ילדה יהודייה מבית ילדים נוצרי, היה ההשראה לסרטון שיצרנו.

תשע''ט- 2019

שם המורה:
דוד אנדרמן
מנחה ספרייה:
צופיה קולמן־טאו
מנחה קריאטייב:
נטע זיידל

סרטונים נוספים: