אוצר ירושלמי

הסכם השילומים עם גרמניה בשנות ה־50

נעמי אייזנברג טליה שטיין יסמין מנדלבאום נעמה גרונר

ממ''ד תורני גבעת מרדכי

?מדוע הסכימה גרמניה לחתום על הסכם השילומים? כיצד השפיעה חתימת ההסכם על מדינת ישראל

התחלנו את החקר מתצלום של מנחם בגין בהפגנה נגד הסכם השילומים. למדנו שבשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, נאלצו מנהיגיה לקבל החלטות קשות: האם ניתן לשאת ולתת עם מדינה הנושאת באחריות על פשעי הנאצים? האם קבלת שילומים מגרמניה נחשבת בגידה בזיכרון הנספים בשואה? או שמא התרומה של השילומים לחיזוק הכלכלה של מדינת ישראל הצעירה היא דווקא הבעת כבוד לזכרם? גילינו שאין תשובות פשוטות לשאלות הללו. עוד ניסינו להבין מה היו המניעים של גרמניה לחתימה על ההסכם: האם הם היו תוצאה של הכרה בפשעי הנאצים וביטוי של תשובה? האם היא עשתה זאת משיקולים מדיניים

בסרטון שיצרנו רצינו להראות מה הייתה עמדתו של מנחם בגין בנושא הסכם השילומים. ניסינו לבטא את תחושותיו של המנהיג לנוכח ההחלטה שקיבלה מדינת ישראל, ולדעתו עמדה בסתירה לערכים של הציונות

תש''פ- 2020

שם המורה:
יהודית פורטל
מנחה ספרייה:
אנדריי פשניצקי
מנחה קריאטייב:
יוסי קופלד

סרטונים נוספים: