אוצר ירושלמי

קיבוץ ומעברה

צהר חריף, שירה קליינמן, מרווה לקס, נעה זרביב, בריאה לאסטר

אולפנת עלמא אמונה

?האם היו חילוקי דעות בין ההנהגה ליישוב היהודי בארץ בנוגע להעלאת יהודים מארצות ערב

בתהליך החקר שלנו גילינו שלא כולם תמכו בהעלאת כל יהודי ארצות ערב לארץ בראשית ימיה של המדינה. שאלנו מדוע היו התנגדויות ומי תמך. כאשר דוד בן-גוריון הכריז על הקמת המדינה, התחיל גל עלייה גדול מאוד של יהודי ארצות ערב. גל עלייה זה עורר קשיים והתנגדויות רבות מצד בכירים במוסדות שונים ומצד היישוב היהודי בארץ בטענה שאין לנו התנאים והיכולת לדאוג להם. עם זאת באותה העת החלו להתנכל ליהודים בארצות ערב ולהציק להם, וראש הממשלה  קרא להעלאת כל היהודים מייד

תשפ''ב- 2022

שם המורה:
רבקה כהן
מנחה ספרייה:
הדר בן אליהו ווייס
מנחה קריאטייב:
שקד היימן

סרטונים נוספים: