אוצר ירושלמי

חינוך חרדי

דני אובל נטע גושן יובל לוינשטיין איל כהן

בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה, ליד''ה

?כיצד השפיע חוק חינוך חובה על החינוך החרדי בארץ

בתהליך החקר גילינו שמוסדות החינוך החרדי ביישוב היהודי בארץ לפני הקמת המדינה היו מוסדות עצמאיים. הישיבות ותלמודי התורה נתמכו על ידי יהודים חרדים בתפוצות. בעקבות מלחמת העולם השנייה והשואה נסתמו מקורות המימון של מסגרות החינוך החרדי בארץ. מאז הקמת המדינה וחקיקת חוק החינוך הממלכתי גם מוסדות חרדיים מקבלים תקציב מהמדינה, אבל המחיר הוא פיקוח מסוים והגבלה על החופש לבחור את תוכני הלימוד.

הסרטון עוקב אחר כיתתו של מורה חרדי בשם אבן עזרא משנות ה־30 של המאה ה־20 ועד תחילת שנות ה־50. לאורך הסרטון מופיעה דמות של חתול פרא העובר מסע, דמות שהיא אלגוריה לאחד מתלמידי הכיתה

תש''פ- 2020

שם המורה:
אמנון סדובסקי
מנחה ספרייה:
אנדרי פשניצקי
מנחה קריאטייב:
שליו בן אליה

סרטונים נוספים: