אוצר ירושלמי

פרשת דרייפוס

ראובן ניבורסקי ליאור יחזקאל יהלי שמשוני

בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה, ליד''ה

מה היו ההשפעות של פרשת דרייפוס על היהודים, ומה הייתה תגובתם לפרשה?

בעבודת החקר שלנו חקרנו את התגובות של כל מיני קבוצות למשפט דרייפוס. אירוע במימד היסטורי כזה משפיע ע ל הרבה אנשים וגם על כל מיני מהלכים פוליטיים וחברתיים. חקרנו איך העיתונות היהודית הגיבה לפרשה. בנוסף, רצינו לראות איך עולם האומנות תפסה את הסיפור? יחד עם זה בדקנו את הקשר בין משפט  דרייפוס לבין אירועים שהתרחשו בעקבות המשפט.

חדר הבריחה שלנו הוא חדרו של אלפרד דרייפוס. המשתתפים נדרשים למצוא חתיכות עץ הקשורות באופן ישיר למשפט. בעזרת רמזים שונים יגיעו המשתתפים לפתרון התעלומה.

תש''פ- 2020

שם המורה:
אמנון סדובסקי
מנחה ספרייה:
מיכל לשנסקי
מנחה קריאטייב:
אסתי בלישה

סרטונים נוספים: