אוצר ירושלמי

מדינת היהודים

אביה חקשור, עדי בירנפלד, אורין חיים

התיכון החדש בהר חומה

?מה עלה בגורל המעפילים שעלו באונייה "מדינת היהודים", ומהו תפקידם בתולדות המדינה

בחרנו להתמקד בגורלם של המעפילים באונייה "מדינת היהודים" כדי ללמוד עוד על מסעם לארץ ישראל ועל תוצאותיו. ביקשנו לגלות מה עלה בגורלם של המעפילים, היכן היו, ועד כמה גדול תפקידם בהיסטוריה של המדינה. הסיפור שהצגנו בסרטון מתמקד במשפחה אחת ומדגיש את הזווית האישית

תשפ''ב- 2022

שם המורה:
אור בדיחי
מנחה ספרייה:
דוד קריקסונוב
מנחה קריאטייב:
שקד היימן

סרטונים נוספים: