אוצר ירושלמי

היחסים בין יהודים מסורתיים ויהודים מודרניים במאה ה־19

שני שטינמן נתנאל אלדדי טל קידר נטלי סרדצה

חט''ב טדי קולק פסגת זאב

כיצד הציור "ברכת הרב" משקף את הפער בין מסורת למודרנה באמצע המאה ה־?19

חקרנו את ציורו של הרמן יונקר, שהיה אומן נוצרי גרמני ותלמידו וממשיך דרכו של הצייר היהודי מוריץ דניאל אופנהיים. ניסינו להבין כיצד הדמויות השונות בציור משקפות את הפערים והמתחים שהיו בחברה היהודית באותה התקופה בין המסורת למודרנה

בסרטון ילד שסובל בבית הספר מבקש מאביו ללכת לבית הכנסת. האב מתפלא, שכן אין זה בית מסורתי, אך נעתר לבקשתו של הילד, שזוכה לברכה מרגשת מהרב

תש''פ- 2020

שם המורה:
שלומית בדיחי
מנחה ספרייה:
נגה דה קאלו
מנחה קריאטייב:
עמית נודל יוסי קופלד

סרטונים נוספים: