אוצר ירושלמי

המחתרת מול היודנראט

מרים בבא, אריאל בבא, לירז גולן, שהם סלמן

בית הספר המקיף בגילה

מה היו היחסים בין אנשי המחתרות בגטו וילנה ובין ראשי היודנראט?

המקור הראשוני שבחרנו הוא עדותו של שלמה קנת, לוחם בארגון הפרטיזנים המאוחד (FPO), שפעל בגטו וילנה בזמן המלחמה. תיארנו בעיקר את היחסים המורכבים בין אנשי המחתרת בגטו וילנה לבין ראשי היודנראט. כדי להציג יחסים אלו בסרטון, בחרנו להתמקד במאבק בין ראש היודנראט יעקב גנס למנהיג המחתרת היהודית בגטו יצחק ויטנברג.

תשע''ט- 2019

שם המורה:
לימור אמרי
מנחה ספרייה:
נעה גרין המר
מנחה קריאטייב:
שליו בן אליה

סרטונים נוספים: