אוצר ירושלמי

מסע הרב הרצוג

אביגיל הולצמן, ראשית קטבי, רוני קניאל

ממ''ד תורני לבנות הר נוף

באילו קשיים נתקל הרב הרצוג במסע ההצלה שלו באירופה? האם הצליח להתגבר על קשיים אלו? כיצד?

בתהליך החקר בחרנו להתמקד במסעו של הרב הרצוג ובדמותו. גילינו שאומנם הוא הצליח להוציא ילדים יהודים ממנזרים וממשפחות נוצריות, אבל הוא גם נתקל בקשיים רבים, בעיקר במישור הדיפלומטי. בחרנו בכתבה "אני מאמין", המסכמת את מסעו של הרב הרצוג ומסתיימת בנימה אופטימית. הסרטון מתאר את המניעים של הרב הרצוג למסע ואת תגובתו לקשיים שעמדו לפניו.

תשע''ט- 2019

שם המורה:
נעה מזרחי
מנחה ספרייה:
מיכל לשנסקי
מנחה קריאטייב:
אושר בן-יהודה

סרטונים נוספים: