אוצר ירושלמי

דת ומדינה

מעין גושן, תומר וולמה,אלונה לינפילד, אופיר מולר, רות גולדברג, גילי וורש-רוזן

בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה, ליד''ה

?מה היו היחסים הסוציו-פוליטיים בין החברה החילונית לדתית בעשור הראשון של מדינת ישראל

בחרנו לבדוק כיצד התייחסו הגורמים השונים בחברה בישראל לשאלה "מיהו יהודי?". במהלך החקר בדקנו גם את עמדות הממשלות השונות בישראל בשאלה. התייחסנו לקריקטורה של דוש העוסקת ביהדותו של הרצל ולייצוגים חברתיים שונים של זרמים ביהדות במחקר הסוציולוגי

תשפ''ב- 2022

שם המורה:
יעל פרלשטיין
מנחה ספרייה:
דוד קריקסונוב
מנחה קריאטייב:
ג'וש טוויל

סרטונים נוספים: