אוצר ירושלמי

הקשיים מעברות

אולפנת עלמא אמונה

    ?מה היו תנאי החיים של עולי המעברות, והאם היה פער גדול בין  חייהם הקודמים לחייהם לאחר עלייתם ארצה

עליות היהודים לארץ מראשית ימיה של המדינה ועד היום מלוות בקשיים רבים. הואיל וכל עלייה הייתה מארצות אחרות, ישנן מורכבויות ייחודיות המאפיינות כל קבוצת עולים. בחרנו לחקור את התנאים במעברות שבהם חיו יהודי עיראק שעלו לארץ בשנים 1950–1951, ונחשפנו לעדויות ולמחקרים שבהם התבררו התנאים הקשים בתברואה, בחינוך, בפרנסה ועוד שהיו חלק מהותי ומשפיע בתהליך קליטתם לארץ.

תשפ''ב- 2022

שם המורה:
רבקה כהן
מנחה ספרייה:
הדר בן אליהו ווייס
מנחה קריאטייב:
שקד היימן

סרטונים נוספים: