אוצר ירושלמי

הגירת יהודים מרוסיה לארה''ב בשלהי המאה ה־19

אלמוג שוהם, אגם יהושוע, אורי סטולר, שלי טייק לק

חט''ב טדי קולק פסגת זאב

מה היו המניעים להגירת יהודים מרוסיה לארה''ב בסוף המאה ה־?19

גלוית "שנה טובה" שנשלחה בשנת 1909 מספרת סיפור היסטורי מעניין שמשך את תשומת ליבנו. הגלויה מלמדת על האופטימיות והתקווה של היהודים המהגרים לקראת החיים החדשים בארה"ב ועל העזרה שהגישו להם אחיהם היהודים האמריקאים. בניגוד לתהליך האמנציפציה בארצות שונות באירופה בסוף המאה ה־18, סבלו היהודים באימפריה הרוסית מרדיפות וגזרות. הצאר סירב להעניק להם זכויות ופרסם חוקים שהגבילו את יכולתם של היהודים להתפרנס או להתגורר מחוץ לערים. לכן החלו היהודים להגר לארה''ב בתקווה ששם הם יזכו לחירות ושוויון

בסרטון שלושה יהודים שונים מגוללים את סיפור בריחתם מרוסיה הצארית לעבר חופי ארה''ב

תש''פ- 2020

שם המורה:
שלומית בדיחי
מנחה ספרייה:
הדר בן אליהו
מנחה קריאטייב:
אסתי בלישה

סרטונים נוספים: