אוצר ירושלמי

אלטלנה

אלה אלמליח, סהר מזרחי, יובל ליזמי

חט''ב טדי קולק פסגת זאב

?כיצד פרשת "אַלְטָלֵנָה" הייתה עלולה להפוך למלחמת אחים

תמונה של ה"אלטלנה" עולה באש חשפה בפנינו סיפור היסטורי כאוב שהֵדָיו נמשכים עד עצם היום הזה: מדוע הקונפליקט הגיע לידי שפיכות דמים? האם היה אפשר למנוע זאת? שמענו את טענות הצדדים השונים ותהינו אם בעזרת מעט יותר אורך נשימה היה יכול להיות לפרשה סוף אחר.

תשפ''ב 2022

שם המורה:
ישראלה ברודו
מנחה ספרייה:
נגה דה קאלו
מנחה קריאטייב:
גו'ש טוויל

סרטונים נוספים: