אוצר ירושלמי

גולדה מאיר- בית ספר יפה נוף

עדן שביט, מאיה אבישי, אילת יפה-מועלם

בית ספר יפה נוף

?האם גולדה מאיר הייתה פמיניסטית

החומרים שקראנו בנושא הציגו את המורכבות באישיותה של גולדה. מחד גיסא גולדה הצהירה שאיננה פמיניסטית, ומאידך גיסא פעלה לקידום נשים והייתה בעצמה מודל של מנהיגה בעולם גברי. בסרט הצגנו את הנושא באופן שמשקף את ההקשר שגולדה פעלה בו. התמונה שנוצרה רחבה ומביאה לידי ביטוי את הניגודים והמורכבות שבאישיותה.

שם המורה:
מנחה ספרייה:
מנחה קריאטייב:

סרטונים נוספים: