אוצר ירושלמי

פרשת חטיפת ילדי תימן בשנות ה־50

הודיה קולטקר אביה נחמה תעסן אריאלה שטרית מעין סלפיטר

ממ''ד תורני גבעת מרדכי

?מה קרה לתינוקות של עולים מתימן שנולדו בארץ בשנות ה־50? מה הביא לפרוץ הפרשה

פרשת חטיפת ילדי תימן היא נקודת שבר באמון בין האזרחים לממשלה. תחקירים רבים גילו כי בשנות ה־50 אלפי ילדים של הורים שעלו מתימן ומארצות המזרח נחטפו והועברו למשפחות אשכנזיות בארץ ובחו"ל. העדויות הגיעו מן המשפחות עצמן, שסיפרו איך הדבר התרחש. הפרשה עוררה כעס רב, ואולם, המסמכים היו חסויים ונאסר לעיין בהם. אחד המנהיגים הראשונים של המאבק בנושא היה עוזי משולם

בסרטון רואים שיחת שכנות בין אם שבנה נחטף לבין שכנתה שמבינה לליבה. השיח מגולל את הכאב והצער של האם

תש''פ- 2020

שם המורה:
יהודית פורטל
מנחה ספרייה:
הדר בן אליהו
מנחה קריאטייב:
עמית נודל

סרטונים נוספים: