אוצר ירושלמי

בתי הילדים

אור אזריאל, יעלה כהן, עינב אור

מדרשיית הרטמן לבנות

במה היו שונים או דומים בתי הילדים של תנועת הפועל המזרחי מבתי הילדים של ארגוני הצלה ציוניים־חילוניים?

נושא שעניין אותנו במיוחד במהלך החקר היה בתי הילדים שאליהם הגיעו הילדים לאחר השואה. סקרן אותנו ההבדל בין אורח חייהם ואופן שיקומם של ילדים ששהו בבתי ילדים ציוניים־ חילוניים לבין אלו ששהו במסגרות דתיות. פריטי המקור שבחרנו היו תמונות מחיי היום־יום של בתי הילדים. הסרטון שיצרנו מדגים את ההבדלים באורח חייהם של שני ילדים ששהו בבתי ילדים בעלי אופי שונה.

תשע''ט- 2019

שם המורה:
דוד אנדרמן
מנחה ספרייה:
צופיה קולמן־טאו
מנחה קריאטייב:
נטע זיידל

סרטונים נוספים: