אוצר ירושלמי

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

זמרתיה כהן, שושנה יואלי,נעמה דורני, רוני אפשטיין

ממ''ד תורני גבעת מרדכי

?מה היו היחסים בין הרב קוק ואליעזר בן־יהודה? מה הייתה עמדתו של הרב קוק בנושא תחיית השפה העברית

בספרייה נחשפנו לתחומים השונים שהרב קוק עסק בהם. בייחוד עורר את סקרנותנו סיפור קשריו עם אליעזר בן־יהודה. התרשמנו מיכולתו של הרב להיות בקשר עם אדם שהיו לו חילוקי דעות עימו ומאישיותו הגדולה, שגישרה על הפערים. בסרט שיצרנו ניסינו להעביר את המסר של שיתוף פעולה והיכולת לגשר על פערים אידאולוגיים

תשע''ח- 2018

שם המורה:
יהודית פורטל
מנחה ספרייה:
מנחה קריאטייב:

סרטונים נוספים: