אוצר ירושלמי

פינוי ימית

ארתור גלפור, איתן סולובסקי, מאור טל, ארתור טרווחין

חט''ב טדי קולק פסגת זאב

?כיצד פינוי ימית השפיע על מצבם החברתי של המפונים

למדנו על פינוי ימית מכתבה בנושא שפורסמה בעיתון. קראנו על הנסיבות שהובילו לַצעד, על ההתנגדות לו ובעיקר על המחיר הכבד שהתושבים שילמו. הבנו שהדעות בנוגע לפינוי והשפעותיו על חייהם של מי שאיבדו את ביתם היו מגוונות.

תשפ''ב -2022

שם המורה:
ישראלה ברודו
מנחה ספרייה:
נגה דה-קאלו
מנחה קריאטייב:
ג'וש טוויל

סרטונים נוספים: