אוצר ירושלמי

עימותים בין דתיים לחילונים בירושלים

שחר אטרמן מעין רוטנברג רותם ברנה רבקה אבו חצירא

ממ''ד תורני גבעת מרדכי

?מה הייתה עמדתו של ראש העיר אהוד אולמרט בעימותים בין דתיים לחילוניים בעיר

כאשר מצאנו את פריט המקור שלנו הזדהינו עם הטענות של האנשים שפרסמו אותו: הם טענו שראש העיר איננו מתייחס לצרכים ולרגשות של האוכלוסייה הדתית ומאפשר חילול שבת במרחב הציבורי. לאחר מכן בחרנו עוד מקורות, ובהם עדותו של ראש העיר עצמו על הפרשה. למדנו מן הפריטים על המורכבות של הקונפליקט. לדעתנו אין די בחוקים כדי לפתור את הקונפליקט בין דתיים לחילוניים. יש צורך ברצון טוב של כל אחד מן הצדדים לראות את צרכיו של הצד האחר ולהתחשב בו

בסרטון רצינו להראות את הפסיפס האנושי של תושבי ירושלים. הצגנו בו אנשים שונים, דתיים וחילונים שנפגשים בסיטואציות שונות. הם מתעמתים זה עם זה, כועסים זה על זה, ומוכיחים זה את זה. כל כך מסובך! אז איך באמת אפשר לנהל עיר כמו ירושלים? מה דעתכם

תש''פ- 2020

שם המורה:
יהודית פורטל
מנחה ספרייה:
אנדריי פשניצקי
מנחה קריאטייב:
יוסי קופלד

סרטונים נוספים: