אוצר ירושלמי

אורתודוקסים מול יהודים מודרניים

גל סוורי, ליאור קרדי, נעה ואק, עדי ברלזון

חט''ב טדי קולק פסגת זאב

?האם היה חיבור או נתק בין הזרמים השונים ביהדות בסוף המאה ה־19? כיצד הדבר בא לידי ביטוי

הפריט שבחרנו הוא הגלויה "ברכת הרב", שנוצרה בשנת 1900 בעיר פרנקפורט בגרמניה, והיא מבטאת את הדיסונס שרצינו לחקור. מצד אחד אפשר להתרשם מן הציור שבין היהודים המסורתיים לבין אלו שזנחו את היהדות המסורתית היו קיימים קשרים. ואולם מצד אחר המחקר מלמד שהמתח ביניהם היה גדול, והם חשו חוסר אמפתיה זה כלפי זה. הציור מייצג מצב אוטופי ולא את הקונפליקט בפועל

בסרטון הצגנו רב קהילה שחי בזמן שיהודים רבים זנחו את המסורת מתכוון לפתוח בפניהם את בית הכנסת אך נתקל בקונפליקטים רבים

תש''פ- 2020

שם המורה:
שלומית בדיחי
מנחה ספרייה:
הדר בן אליהו
מנחה קריאטייב:
אסתי בלישה

סרטונים נוספים: