חלונות

צהר לתרבות יהודית-ישראלית

התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית
חברותא שבועית בתרבות יהודית-ישראלית למורים ותלמידים, מלווה בפעילות מתוקשבת ובמפגש עם אוצרות הספרייה הלאומית