ספרים ששינו את ההיסטוריה

שיעור פרטי בספרות

פודקאסט על ספרים שחוללו מהפכות

במערב אין כל חדש
עולם כמנהגו רועד

במהלך מלחמת העולם הראשונה בוחר פאול בּוֹיְמֶר להתגייס לצבא גרמניה ונשלח לחזית המערבית, שם הוא פוגש בזוועות המלחמה. שֵם הספר מבוסס על הדיווח הקבוע והכללי של דובר הצבא על התפתחויות בחזית שמתעלמות מחייהם או ממותם של החיילים הפשוטים במלחמה.

אֵריך מריה (פאול) רֵמַרְק

סופר, עורך ומבקר גרמני בן המאה ה-20. בעקבות מלחמת העולם הראשונה הפך פָּציפיסְט וכתב את ספרו הנודע "במערב אין כל חדש", העוסק בקורותיהם של חיילים גרמניים בחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה. עם עלות הנאצים לשלטון היגר רמרק לשווייץ ולאחר מכן חי שנים מספר בארצות הברית.  

להורדת דף פעילות
ספרות

פעילות מסכמת:

ההוצאה בקשה מכם לכתוב ביקורת קצרה של שניים-שלושה משפטים לגב הספר.

 

שאלה לדיון:

לַסֵפר אין עלילה מתפתחת כמו ברוב הספרים. הוא בנוי מרצף של מאורעות קטנים שאין בהם מוקדם או מאוחר.

מה הרעיון שעומד מאחורי הבחירה של הסופר לכתוב כך? האם היה ניתן לספר את הסיפור אחרת?

היסטוריה

שאלה לדיון:

  • איזה ערך היסטורי יש לספר כמו "במערב אין כל חדש", שמספר סיפור אישי של קבוצת לוחמים צעירים?
בין-תחומי
  • הסופר בחר בדיווח השגרתי של הצבא לעיתונות - "אין חדש בחזית המערבית" – כשם לספרו. מדוע הוא בחר בשם זה? האם תוכלו להציע שם אחר לספר?
  • כעשר שנים לאחר צאת הספר פרצה מלחמת העולם השנייה. האם ספר כמו "במערב אין כל חדש" היה יכול להשפיע על אירועים כמו אלה שהוא מתריע מפניהם?

 

לפרקים נוספים:

ההסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית הופק בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך ובתמיכת קרן עזריאלי. ניהול והפקה: גליה פולק-ארביב; הגשה ועיצוב סאונד: עומר סנש; תחקיר: לאה קליבנוף-רון; כתיבה: יותם פוגל; במאי: נמרוד עציון; משחק: יאיר שפירא, רינת בנאי ותומר בן עמרם; פיתוח תוכן: איילת גרשוני.