הנדנדה

מקום שלישי
 | 
בארי חיים שוורצגורן

היא חורקת לקול בין הערביים

המפרקים כבר כואבים

הזקנה עליה קופצת

בליבה, הקבור בין הקרשים לשרשראות החלודות

היא עוד מתעקשת

לנשום, להמשיך לגדל

ילדים, משפחות

לא להתפרק

כשאר הנדנדות

נימוקי השופטים

היצירות הזוכות

חטיבת הביניים
תיכון
מתוצרי תחרות הכתיבה לנוער של הספרייה הלאומית
מקום שלישי
איור: רחלי שלו
הנדנדה
כתה י''א, ביה''ס מקור חיים
|
כפר עציון
|
בארי חיים שוורצגורן

היא חורקת לקול בין הערביים

המפרקים כבר כואבים

הזקנה עליה קופצת

בליבה, הקבור בין הקרשים לשרשראות החלודות

היא עוד מתעקשת

לנשום, להמשיך לגדל

ילדים, משפחות

לא להתפרק

כשאר הנדנדות

ליצירות נוספות
תחרות הכתיבה לנוער של הספרייה הלאומית תשפ"ג
מקום שלישי
איור: רחלי שלו
הנדנדה
בארי חיים שוורצגורן
,
כתה י''א, ביה''ס מקור חיים
,
כפר עציון

היא חורקת לקול בין הערביים

המפרקים כבר כואבים

הזקנה עליה קופצת

בליבה, הקבור בין הקרשים לשרשראות החלודות

היא עוד מתעקשת

לנשום, להמשיך לגדל

ילדים, משפחות

לא להתפרק

כשאר הנדנדות


נימוקי השופטים

יצירות נוספות

יצירות נוספות