עד שיבוא המחר

 | 
אליסה פאינשטיין

מחר הוא היום שאחרי היום
מחר הוא היום אחרי המחר של אתמול
וכל יום אחכה לפגישת המחר וכל יום המחר ידחה פגישתנו
לא קיים האדם שפגש המחר וגם אם פגש, נפגשו באתמול
איזהו האדם המחכה למחר במקום להמשיך קיומו של היום?
כדור הארץ אינו מסתובב סיבוב נוסף
הסיבוב של אתמול עדיין נמשך
ומאתמול גם אני אחיה בהמשכיות
יומי לא נגמר הוא מתועד בזיכרוני לצמיתות
כל קיומי השתקפויות סובבי
כל מילה המשכה של מילה קודמת
וכל רעיון ימשיך רעיון לפניו
כל מבט המשכו של הגוף המובט
וכל רגע יהיה המשך ההיסטוריה
ואף זמן או עידן עדיין לא תם
ועקבותיי ממשיכות עקבות של זרים
וסיפורי ממשיך במחשבות אחרים
ומחקריי יקדמו למחקרים הבאים
וציוריי ישמרו כנופים נצחיים
ולא יהיה מצב בו אהיה ראשונה גם לא מצב בו אהיה אחרונה
לא באף יצירה
לא באף המצאה
לא אצור סיפורים אצור רק השפעה
וגופי המשכיות גוף אימי ואבי
והחמצן בראותיי מסווה אבק כוכבים
וחיי ממשיכים נוזלים ששתיתי
כה היה האתמול כך יהיה המחר
השמש תזרח היא תשקע ותזרח מחדש
והגלים ירקדו בזרקור הירח
והחורף יזמין את פרחי האביב וחג פסח
ואני אחיה, אצור, אחקור, אמות ואטייל כניצוץ השראה מתמשך
ושמי ופניי אינם חשובים
שמי ימוחזר ועורי יירקב
ועצמותיי יתגלו כהוכחה בעתיד
לזמן שהיה והתעורר להמשיך
וכעת כשנקראו תלושי מבטי מחשבות נוספות אשמח להדריך
וכל עוד קיומי אינו סוד
אני אחת מנושאי המחר של הנצח
אני נצחית

נימוקי השופטים

היצירות שעלו לגמר

חטיבת הביניים
תיכון
מתוצרי תחרות הכתיבה לנוער של הספרייה הלאומית
איור: רחלי שלו
עד שיבוא המחר
כיתה י"ב, מקיף ז' הקריה
|
אשדוד
|
אליסה פאינשטיין

מחר הוא היום שאחרי היום
מחר הוא היום אחרי המחר של אתמול
וכל יום אחכה לפגישת המחר וכל יום המחר ידחה פגישתנו
לא קיים האדם שפגש המחר וגם אם פגש, נפגשו באתמול
איזהו האדם המחכה למחר במקום להמשיך קיומו של היום?
כדור הארץ אינו מסתובב סיבוב נוסף
הסיבוב של אתמול עדיין נמשך
ומאתמול גם אני אחיה בהמשכיות
יומי לא נגמר הוא מתועד בזיכרוני לצמיתות
כל קיומי השתקפויות סובבי
כל מילה המשכה של מילה קודמת
וכל רעיון ימשיך רעיון לפניו
כל מבט המשכו של הגוף המובט
וכל רגע יהיה המשך ההיסטוריה
ואף זמן או עידן עדיין לא תם
ועקבותיי ממשיכות עקבות של זרים
וסיפורי ממשיך במחשבות אחרים
ומחקריי יקדמו למחקרים הבאים
וציוריי ישמרו כנופים נצחיים
ולא יהיה מצב בו אהיה ראשונה גם לא מצב בו אהיה אחרונה
לא באף יצירה
לא באף המצאה
לא אצור סיפורים אצור רק השפעה
וגופי המשכיות גוף אימי ואבי
והחמצן בראותיי מסווה אבק כוכבים
וחיי ממשיכים נוזלים ששתיתי
כה היה האתמול כך יהיה המחר
השמש תזרח היא תשקע ותזרח מחדש
והגלים ירקדו בזרקור הירח
והחורף יזמין את פרחי האביב וחג פסח
ואני אחיה, אצור, אחקור, אמות ואטייל כניצוץ השראה מתמשך
ושמי ופניי אינם חשובים
שמי ימוחזר ועורי יירקב
ועצמותיי יתגלו כהוכחה בעתיד
לזמן שהיה והתעורר להמשיך
וכעת כשנקראו תלושי מבטי מחשבות נוספות אשמח להדריך
וכל עוד קיומי אינו סוד
אני אחת מנושאי המחר של הנצח
אני נצחית

ליצירות נוספות
תחרות הכתיבה לנוער של הספרייה הלאומית תשפ"ג
איור: רחלי שלו
עד שיבוא המחר
אליסה פאינשטיין
,
כיתה י"ב, מקיף ז' הקריה
,
אשדוד

מחר הוא היום שאחרי היום
מחר הוא היום אחרי המחר של אתמול
וכל יום אחכה לפגישת המחר וכל יום המחר ידחה פגישתנו
לא קיים האדם שפגש המחר וגם אם פגש, נפגשו באתמול
איזהו האדם המחכה למחר במקום להמשיך קיומו של היום?
כדור הארץ אינו מסתובב סיבוב נוסף
הסיבוב של אתמול עדיין נמשך
ומאתמול גם אני אחיה בהמשכיות
יומי לא נגמר הוא מתועד בזיכרוני לצמיתות
כל קיומי השתקפויות סובבי
כל מילה המשכה של מילה קודמת
וכל רעיון ימשיך רעיון לפניו
כל מבט המשכו של הגוף המובט
וכל רגע יהיה המשך ההיסטוריה
ואף זמן או עידן עדיין לא תם
ועקבותיי ממשיכות עקבות של זרים
וסיפורי ממשיך במחשבות אחרים
ומחקריי יקדמו למחקרים הבאים
וציוריי ישמרו כנופים נצחיים
ולא יהיה מצב בו אהיה ראשונה גם לא מצב בו אהיה אחרונה
לא באף יצירה
לא באף המצאה
לא אצור סיפורים אצור רק השפעה
וגופי המשכיות גוף אימי ואבי
והחמצן בראותיי מסווה אבק כוכבים
וחיי ממשיכים נוזלים ששתיתי
כה היה האתמול כך יהיה המחר
השמש תזרח היא תשקע ותזרח מחדש
והגלים ירקדו בזרקור הירח
והחורף יזמין את פרחי האביב וחג פסח
ואני אחיה, אצור, אחקור, אמות ואטייל כניצוץ השראה מתמשך
ושמי ופניי אינם חשובים
שמי ימוחזר ועורי יירקב
ועצמותיי יתגלו כהוכחה בעתיד
לזמן שהיה והתעורר להמשיך
וכעת כשנקראו תלושי מבטי מחשבות נוספות אשמח להדריך
וכל עוד קיומי אינו סוד
אני אחת מנושאי המחר של הנצח
אני נצחית


נימוקי השופטים

יצירות נוספות

יצירות נוספות