ספרייה בכיס

מבצע מנהטן

דנה אלעזר הלוי
מותחן ריגול על שלושה ילדים שגויסו לשורות שירותי הביון הישראליים כדי לאסוף מידע על ראש ארגון טרור עולמי העומד להגיע למנהטן. סיפור על עמידה בסכנה, על נחישות ואומץ לב.
ידיעות ספרים
07:47
אתגר על הספר

לדף האתגר >