"מבצע מנהטן": מה יוצא דופן

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

חידון: מה יוצא דופן?

שתף תמונה

שתף משחק

"מבצע מנהטן": מה יוצא דופן

 /