"מבצע מנהטן": מתעמקים בסיפור

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה
 • אפיון הדמויות: מהם המאפיינים של כל אחת מהדמויות הראשיות בספר? (חנן, נועם, גיא, רועי). האם לדעתכם יש התאמה בין אפיון הדמויות בספר ובין התכונות הנדרשות מפעילי מוסד? אם ביצעתם את הפעילות המקדימה, התבססו על מה שלמדתם.
 • מבנה הסיפור: הסיפור הוא סיפור מתח.
  מאפייני סיפור מתח:
  - המידע מושהה ומתגלה בשלבים.
  - צצות בעיות לא צפויות וישצורך למצוא להן פתרון.
  - לרוב יש חידה או תמיהה שמתגלה לקראת הסוף.
  - לעתים יש חלוקה ל"טובים" ו"רעים", ולעתים דמויות שנחשבות מהטובים – מתגלות כשייכות לרעים.
  אילו מאפיינים מתוך אלה שמנינו קיימים בסיפורנו? כיצד הם באים לידי ביטוי?
 • אמינות הסיפור: אילו מאורעות ודמויות אמיתיים מוזכרים בסיפור?  (יונתן פולארד, אלי כהן, אירועי ה-11 בספטמבר)
  אם בצעתם את הפעילות המקדימה: היזכרו באמירתו של מאיר עמית על חשיבות המוח האנושי במוסד על פני הטכנולוגיה – היכן בא הדבר לידי ביטוי בספר? (בחילוץ של חנן מהבית הילדים הצטיידו בציוד טכנולוגי מתקדם, אך מה שהציל אותם היה יכולת האלתור והמחשבה – מול השומר שתפס את נועם, מול המנקה, ובמציאת הקוד לדלת).

שתף תמונה

שתף משחק

"מבצע מנהטן": מתעמקים בסיפור

 /