פורץ החומות

החרדי הקנאי שנאבק עד חורמה בהשכלה וברפורמה שרטט לפרטיו גם את הפתרון: עצמאות יהודית בארץ ישראל. ומי הם שומרֵי-אל שעליהם כתב בחיבוריו?

פרץ את החומות. עקיבה יוסף שלזינגר

עקיבה יוסף שלזינגר היה קנאי. כתלמיד בית המדרש של החת"ם סופר בהונגריה הוא לחם בעוז בכל גילוי של רפורמה וסטייה מהמסורת. בעניין זה כתב בספרו "לב העיברי": "מנהגינו [...] אין סובלים שום השתנות. כי [ה]אמת אחת היא [...] ומעשה בני אדם שקר. התחדשות [ש]לא תקום... בכל יום מתרבים [כופרים ומשומדים] אשר הם גרועים מגויים". עם הזמן הוא הגיע למסקנה שהמצב באירופה חסר תקנה, ושהצלת היהדות תתרחש רק בארץ המובטחת והנידחת שבה עדיין לא פשו נגעי ההשכלה.

נלחם נגד הרפורמה עד ייאוש. בית הכנסת הרפורמי בברלין, 1928

ב-1870 עלה שלזינגר לארץ וקבע את ביתו בירושלים, אך שוב פגש במציאות בלתי נסבלת, לתפיסתו: רבבות יהודים שאינם עוסקים במלאכה ונסמכים על צדקה. שתי המצוקות שפגש, הרוחנית בגולה והפיזית שבארץ, הביאו אותו לנסח את הפתרון: "העת הוכשרה להקים מסגרת יהודית בארץ ישראל!"

הצעד הראשון הוא "להעמיד בתי-ספר בכל מקום ומקום [...] שיהיה חינוך הילדים בדרך הקודש." מגיל 5 עד 21 ילמדו הבנים תורה בלבד, ולאחר מכן יֵצאו כולם לעבוד. בחזונו אפילו הבנות ילכו לבתי חינוך וילמדו תורה ומלאכה, כתיבה ותרגום. באיזו שפה ילמדו? בעברית כמובן: "צריכים להתאמץ ולדבר בשפתנו לשון הקודש ולהרגיל הנערים היטב בלשון הקודש."

עברית היא המגן מפני התבוללות והיטמעות

בהסתמכו על המקורות היהודים, שלזינגר מתאר איך ייראו מערכת המשפט (היררכית) ומוסדות השלטון (דמוקרטיים), ולבסוף הוא אומר: "בכל מדינות צריכים שמירת המדינה, ולכן עשרה מן המאה צריכים תמיד להיות על המשמר." מחצית הצבא תהיה כוח שמירה בתוך הערים וחייליו ייקראו שומרֵי אל, ומחציתו  - פרשים בשדות ובכרמים שייקראו לוחמֵי אל. המדינה, שגם את מערכת המיסוי שלה הוא מתאר בהרחבה, היא שתפרנס את החיילים.

האם אלו לוחמי אל? אברהם שפירא ושומרי פתח תקווה רכובים על סוסים

ההצלחה מותנית בפריצת החומות על ידי היהודים. לדבריו, "יש ליישב מקומות זה אחר זה על-פי סדר השבטים". אמר ועשה; שלזינגר והחלוצים האחרים שמאסו בחומות - יואל משה סלומון, שטמפפר וגוטמן - יצאו לרכוש את אדמות פתח תקווה וחברון וליישב אותן ואת שכונות ירושלים החדשות.

כעבור 25 שנה פרסם הרצל את "מדינת היהודים" וצדק בכותבו: "הרעיון שעליו אדבר בספרי זה הוא ישן נושן."

כדאי להיות מעודכנים!
להצטרפות לוואטצפ השבועי
פרץ את החומות. עקיבה יוסף שלזינגר
פרץ את החומות. עקיבה יוסף שלזינגר

פרקים נוספים בסדרה

בית הכנסת הרפורמי בברלין, 1928, אוסף אברהם שבדרון – פורטרטים, 990027811900205171; לא שבעים לשון, לשון עברית אחת, אוסף האפמרה - הספרייה הלאומית, 997002539540405171; אברהם שפירא ושומרי פתח תקווה רכובים על סוסים, רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל, 997009702170705171; ירושלים החדשה, צילום מתוך העיר העתיקה, רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י) וזמינה במסגרת שיתוף פעולה בין יד יצחק בן צבי, משרד ירושלים ומורשת והספרייה הלאומית של ישראל, 997009637802005171.

כתיבה והפקה: תהילה ביגמן

האם אלו לוחמי אל? אברהם שפירא ושומרי פתח תקווה רכובים על סוסים