ספרייה בכיס

האיש ששתל עצים

ז׳ן ז׳יונו
רועה צאן צרפתי מביא מרפא לחולי ולצחיחות של מדינתו בין שתי מלחמות העולם באמצעות שתילת עצים. הודות לו חבל ארץ שומם יוער מחדש ושב לחיות ולשגשג. הספר הוא משל על עוצמת יכולתו של אדם אחד מופלא ונחוש, לשנות מציאות.
אסיה
00:34
אתגר על הספר

לדף האתגר >