"האיש ששתל עצים": לחולל שינוי

להורדת השיעור המלאלהורדת דף עבודה

הצעה: צפו עם התלמידים בסרט אנימציה קצר וזוכה פרסים שהופק על פי הספר, הממחיש היטב את השינוי שחולל אֶלְזֶאַר בּוּפְייֶה. אם אין אפשרות להקדיש זמן בכיתה לסרט השלם, הפנו את התלמידים לצפייה בבית, ובכיתה הקרינו שני קטעים קצרים: מהפתיחה ועד דקה 3:00, ומדקה 24:20 ועד 28:40 (או עד סוף הסרט). מומלץ לאפשר כותרות אוטומטיות בעברית, אף שאינן מדויקות תמיד.

 

לפני הדיון בכיתה או במהלכו, אנו מציעים להציג לתלמידים את ציר הזמן של הסיפור (ראו לעיל). ציר הזמן ממחיש את ההקבלה שיצר הסופר בין ההרס הנורא שגרם האדם במלחמות העולם וההרג של עשרות מיליונים מצד אחד, לבין יכולתו של אדם אחד בודד להביא באותו בזמן, בנחישות רוחו, לפריחה ולרווחה של אלפי אנשים מצד שני.

 

דיון

הספר אינו דן רק בחשיבות נטיעת העצים. פועלו של אלזאר בופייה מתואר כמשל לרוחו של האדם הגוברת על מציאות של הרס, וכמשל להשפעה החיובית שעשויה להיות בעולם לפעולה שקולה ואכפתית שלאדם אחד.

  • מה אנחנו יכולים ללמוד ממעשיו של אלזאר בופייה?
  • מה היו אנשים חולפים עשויים לחשוב על פעולותיו כאשר התחיל אותן? מה הם היו עשויים לחשוב לאחר 40 שנה?
  • הסיפור בדיוני, אך בבסיסו עומדת אמונתו של המספר בנוגע לטבע האנושי. מה היא? האם אתם מאמינים שאנשים יכולים לחולל שינויים כה גדולים? אם כן, תנו דוגמאות מההיסטוריה.
  • איך אנחנו יכולים לחולל שינויים בסביבתנו?

שתף תמונה

שתף משחק

"האיש ששתל עצים": לחולל שינוי

 /